'Ambities waarmaken'

anders organiseren van onderwijs door inzet van ICT

In deze professionele leergemeenschap hebben de scholen ervaring opgedaan met het anders organiseren van onderwijs door inzet van ICT. Hiermee kunnen tekortvakken opgevangen worden, leerlingen meer maatwerk krijgen en sluiten scholen meer aan bij de wereld van leerlingen. Dit alles met het uiteindelijke doel meer onderwijsrendement te behalen.

Denk hierbij aan videolessen, lessen voor en door leerlingen en digitale lessen om delen van de lesstof anders aan te beiden. De nadruk ligt op innovatieve maatregelen, die zorgen dat het onderwijs op een andere manier, en met minder leraren, georganiseerd kan worden. Zonder dat de werkdruk toeneemt of de onderwijskwaliteit daaronder lijdt.

De vijf deelnemende scholen hebben stappen gezet om met inzet van ICT het onderwijs anders te organiseren en meer te differentiëren.
 

lees meer in het verslag