'Ambities waarmaken'

inzet ICT vraagt om visie

Schoolleiders en beleidsmakers denken onder leiding van Kennisnet na over wat de effecten zijn van ICT op de onderwijsvisie en omgekeerd. Welke toegevoegde waarde kan ict bieden in het onderwijs en bij de ondersteunende functies? Welke ambities heeft de school hierin? Wat betekent het voor je visie als je Bring Your Own Device (BYOD) gaat invoeren? Past de ontwikkeling BYOD wel bij de visie van de school? Vragen waarmee de ontwikkelgroep aan de slag gaat.


Tijdens en tussen de bijeenkomsten komen thema’s aan bod zoals visievorming, professionalisering en leermiddelenbeleid. Experts vertellen meer over de ICT trends in het onderwijs en over de ontwikkelingen rond het leermiddelenbeleid. Alle inzichten en opbrengsten worden uitgewerkt in scenario’s. In de scenario’s staan de stappen beschreven die een school kan maken om ICT effectief in te zetten binnen de school om zo de ambitie van de school te bereiken.  
 

lees meer over de ervaringen van de scholen