'Ambities waarmaken'

preventiegesprekken

Preventiegesprekken ter voorkoming van uitval www.bureauvanzimmeren.nl

 

Op meerdere scholen zijn pilots uitgevoerd, waarbij docenten op vrijwillige basis persoonlijke gesprekken konden voeren  met een medewerker van bureau van Zimmeren.  Doel: bewustwording van de medewerkers met betrekking tot hun beweegredenen, patronen en gedrag op zowel werk- als privégebied. Deelnemers hebben deze persoonlijke aandacht als zeer waardevol ervaren en hebben hun kracht hervonden.
 

lees meer over het preventiegesprek
flyer